Điều Khoản

Chào Mừng Bạn Đến Với Ma Bư Share

Chúc mừng bạn đã ghé thăm Ma Bư Share - nơi chia sẻ về thế giới Liên Quân Mobile cùng những mẹo hữu ích. Bằng việc sử dụng và truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây (gọi chung là "Thỏa thuận").

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, vui lòng không tiếp tục truy cập và sử dụng trang web.

Trải Nghiệm Sử Dụng Trang Web

Ma Bư Share trao cho bạn quyền truy cập và sử dụng trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn có thể xem, tải xuống và in nội dung trang web để sử dụng cho mục đích này. Tuy nhiên, bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích khác mà không có sự cho phép trước.

Nội Dung Trang Web

Nội dung trên trang web được cung cấp với mục đích thông tin chung. Mặc dù tôi cố gắng đảm bảo nội dung chính xác, đầy đủ và cập nhật, tôi có quyền thay đổi và cập nhật nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Ma Bư Share không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web này.

Trách Nhiệm Pháp Lý Giới Hạn

Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, hoặc từ bất kỳ thông tin nào có trên trang web, dù đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Sửa Đổi Thỏa Thuận

Ma Bư Share có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tôi khuyến nghị bạn xem xét Thỏa thuận này thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi Thỏa thuận này được sửa đổi có nghĩa là bạn đồng ý với những sự thay đổi đó.

Chấm Dứt Quyền Truy Cập

Ma Bư Share có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào, với bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo trước.

Thỏa Thuận Toàn Bộ

Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Ma Bư Share liên quan đến việc sử dụng trang web, và thay thế mọi thỏa thuận, hiểu biết và cam kết trước đây, bất kể có thể là bằng văn bản hay miệng.

Áp Dụng Luật Pháp

Thỏa Thuận Sử Dụng - Kết Nối Và Tương Tác

Khi bạn quyết định sử dụng và truy cập trang web này, bạn đã chấp nhận và cam kết tuân theo những điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận này. Điều này giúp đảm bảo mọi người đều đồng tâm và hài lòng trong quá trình tham gia cùng Ma Bư Share. Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng dừng lại và không tiếp tục sử dụng trang web.

Thỏa thuận này sẽ tuân theo và được giải quyết theo luật pháp của Việt Nam, mà không cần tham khảo các quy tắc về xung đột luật pháp.

Giải Quyết Tranh Chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Trọng tài sẽ được tiến hành tại Hà Nội, Việt Nam, bằng tiếng Việt. Quyết định của trọng tài sẽ có hiệu lực và ràng buộc.

Cảm Ơn Bạn Đã Ghé Thăm Ma Bư Share !

Đăng Bình Luận